VÝPIS POZIC

Jak se stát členem BAT týmu

Proces výběrového řízení jsme navrhli tak, aby bylo co nejdůkladnější. Máme pro tento náš postoj dva důvody:

V první řadě ti chceme dát příležitost, abys se rozhodl, že jsme pro tebe ten správný zaměstnavatel.

A dále i my si musíme být jistí, že jsi odolný/á a odhodlaný/á řešit jedinečné výzvy, kterým budeš čelit v rámci mezinárodního vysoce regulovaného odvětví, ve kterém působíme.

Věříme, že naši zaměstnanci jsou výjimečně talentovaní; náš důkladný náborový proces zajišťuje, že kvalita našich lidí zůstává mezi nejvyššími na trhu.

Přihlášení se

Nahrání životopisu a vyplnění formuláře pro přihlášku online je prvním krokem, jak udělat skvělý dojem, dalším doporučeným krokem je přiložení motivačního dopisu.

Online dotazník

Jakmile bude tvá žádost zpracována našimi kolegy v Rumunsku, obdržíš dotazník se zaměřením na kulturu. Tento online dotazník byl navržen tak, aby zjistil, zda sdílíš hodnoty, které spojují různorodou komunitu BAT.

Kognitivní testy

Tvá šance ukázat jaké dovednosti a schopnosti nám můžeš nabídnout, a příležitost pro nás, abychom zjistili, zda tvé verbální a numerické schopnosti jsou na správné úrovni, aby splnily specifické výzvy našeho podnikání.

Telefonický pohovor

S našimi kolegy z Rumunska – krátký úvodní rozhovor o pozici, mzdových očekáváních a dále formálnější rozhovor s otázkami na kompetenční bázi.

Leadership preference Dotazník*

Tento dotazník byl navržen tak, aby nám pomohl porozumět tvému individuálnímu postoji v oblasti vedení, z přístupu, který používáš v různých obchodních situacích, a způsobu, jakým budeš jednat s ostatními lidmi v práci.

Osobní pohovor

Délka a struktura se liší podle pozice a místa. Tento krok ti dává šanci prokázat dovednosti a znalosti, které z tebe dělají perfektního kandidáta pro danou pozici. Je to také skvělá příležitost zeptat se na cokoliv, co tě zajímá.

Assessment Centre**

V rámci týmových nebo individuálních cvičení budou posouzeny tvé schopnosti v akci.

Osobní pohovor s vedoucím daného oddělení***

Pracovní nabídka

* Použitelný pouze pro střední a vyšší management pozice
** Důležité pro globální absolventský program. Volitelné pro ostatní pozice, vždy záleží na předchozích výsledcích.
*** Záleží na úrovni seniority obsazované pozice.